Sturebadet Care

Hälso- och sjukvård för dig som är medlem på Sturebadet.

 

Som medlem på Sturebadet har du redan försäkrat dig om bästa möjliga friskvård och har tillgång till allt du behöver för att hålla både kropp och själ i topptrim. Men även den som tar väl hand om sig, drabbas då och då av allt från sega förkylningar till mer komplicerade besvär. Då vill vi även kunna erbjuda dig hälso- och sjukvård på samma höga nivå som du vant dig vid hos oss på Sturebadet.

 

Sturebadet Quality Care

Sedan januari 2014 ingår företaget Sturebadet Quality Care i koncernen Sturebadet. Här hittar du specialistläkare inom en rad områden som tillsammans med t.ex. osteopat, nutritionist, naprapat och kiropraktor tar emot i varma och välkomnande lokaler på Riddargatan 16.

Förutom att erbjuda den nya generationens företagshälsovård och vara vårdgivare till försäkringsbolag, riktar vi oss till dig som privatperson med en rad tjänster inom sjuk- och hälsovård.

Care är en omfattande hälsotjänst som består av en stor årlig hälsoundersökning, sjukvårdsrådgivning för hela din familj och tid hos din personliga läkare inom 24 timmar.

 

Detta ingår i tjänsten Care

 • Årlig medicinsk hälsoundersökning bestående av:
  – fysiologiska tester av hjärta, lungor och kondition.
  – 40 olika laboratorietester av blodet.
  – hälso- och livsstilsprofil.
  – läkarundersökning med samtal om framtida hälsoplan.
 • Sjukvårdsrådgivning för dig och din familj. Dygnet runt.
 • Besök hos din personliga läkare inom 24 timmar.
 • Remiss till specialistläkare.
 • Remiss till landstingsfinansierad sjukvård och tjänster.
 • Reserådgivning och genomgång av resemedicinskt apotek.
 • Vaccinationer till förmånliga priser.

Årlig medicinsk hälsoundersökning
Vår hälsoundersökning är mer omfattande och specifik än de traditionella som idag erbjuds av olika hälsoleverantörer. Vi ser på din hälsa ur ett helhetsperspektiv och börjar med ett frågeformulär som täcker allt ifrån ärftlighet till dagens status, levnadsvanor, hälsomål och funderingar. Vi testar hjärta, lungor och kondition och 40 blodprover skickas på laboratorieanalys. Under en timme med din personliga läkare går ni i lugn och ro igenom resultaten, samtalar om hälsa och välbefinnande samt gör en hälsoplan för att uppnå dina mål.

Sjukvårdsrådgivning
Ring när du vill boka tid, prata med din läkare, få recept utskrivna eller har behov av hjälp och råd vid sjukdom eller en olycka. Vår sjukvårdsrådgivning gäller hela din familj och vi svarar dygnet runt.

Läkarbesök inom 24 timmar
Du får tid hos (i regel din personliga) specialistläkare i allmän medicin inom 24 timmar på vardagar. Besöken ingår i abonnemanget utan extra kostnad.

Remiss till specialistläkare
Behöver du träffa specialistläkare eller t.ex. sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor får du snabbt remiss till alla som finns här hos oss eller i vårt väl utvalda nätverk. Ett sådant besök bekostar du själv om du inte även har vårdförsäkringen (Care+) då det är kostnadsfritt.

Remiss till landstingsfinansierad sjukvård och tjänster
Vid remiss till offentligt finansierad sjukvård och tjänster gäller landstingets avgifter, väntetider och vårdgarantier.

Reserådgivning
Rådgivning och genomgång inför resor med mycket förmånliga priser på resemedicinskt apotek för dig och din familj.

Vaccinationer
Vi vaccinerar dig och din familj till mycket förmånliga priser.

 

Prislista >

Sturebadet Care+

Privat sjukvård utan kö. Fast årskostnad oavsett behov.

 

I samarbete med SEB Pension och Försäkring AB har vi tagit fram en direkt anpassad och skräddarsydd vårdförsäkring som komplement till Care-tjänsten. Tjänsten heter då Care+ istället och är marknadens mest prisvärda, moderna och omfattande hälsokoncept. Du behöver bland annat inte oroa dig för skenande kostnader oavsett om du till exempel skulle behöva vård under lång tid, operationer eller rehabilitering. Faktum är att du inte ens betalar självrisk med Care+. Du får dessutom tillgång till Pension & Försäkrings rikstäckande specialistläkarnätverk inklusive ett stort antal privata sjukhus och kliniker runt om i Sverige. I motsats till de flesta andra vårdsförsäkringar, behöver du inte göra någon hälsodeklaration innan du börja abonnera på Care+.

 

Detta ingår i tjänsten Care+

Förutom alla tjänster som ingår i Care omfattar Care+ även:

 • Undersökning, diagnostisering, behandling, operation och eftervård.
 • Resor och logi i samband med dagkirurgiska ingrepp, sluten vård och om särskilda skäl föreligger.
 • Dietist.
 • Reseservice – hjälp att boka resa i de fall försäkringen lämnar ersättning för resa.
 • Vårdgaranti – specialistvård som inte är genomförd inom 6 arbetsdagar och operation som inte är genomförd inom 21 dagar ersätts med 500 kr per dygn, dock högst den försäkrades årspremie.
 • Ersättning för avgifter upp till högkostnadsskyddet för vård som är offentligt finansierad.
 • Obegränsade behandlingstillfällen hos psykolog eller psykoterapeut.
 • Obegränsade behandlingstillfällen hos sjukgymnast, kiropraktor eller naprapat.
 • Hjälpmedel för sjukdomens/olycksfallsskadans läkning samt hjälpmedel som kompenserar funktionsnedsättning.
 • Ytterligare läkarbedömning om du ställs inför ett svårt medicinskt ställningstagande.
 • Hemhjälp efter att du har kommit hem från en operation.
 • Vaccinationsrådgivning.
 • Receptbelagda läkemedel upp till högkostnadsskyddet.
 • Missbruksavvänjning.
 • Medicinsk rehabilitering.

Kostnader ersätts så länge försäkringen är i kraft och premien betalas. För sjukdomar och olycksfallsskador som inträffat innan försäkringen upphört ersätts kostnader i minst ett år, räknat från första läkarbesöket för sjukdomen/olycksfallet. Försäkringen ersätter upp till 3 miljoner kronor för varje sjukdom eller olycksfallsskada.

Ingen självrisk

Med tjänsten Care+ slipper du självrisk som i normala fall ligger på 500 kr för varje sjukdom/olycksfallsskada.

 

Några regler vid tecknande av försäkringen

 • Du ska ha fyllt 25 men inte 66 år (försäkringen gäller till fyllda 80 år).
 • Under hela försäkringstiden ska du vara folkbokförd och bosatt i Sverige eller vara anställd och ha din huvudsakliga sysselsättning i Sverige, men ha din fasta bosättning i annat nordiskt land och besöka hemorten regelbundet. Med regelbundet avses minst en hemresa per vecka.
 • Du ska vara fullt arbetsför. *
 • Premien beräknas på din ålder nästa födelsedag.

Medförsäkra dina familjemedlemmar

Även din make/maka, registrerad partner eller sambo kan teckna Sturebadet Vårdförsäkring om de är fullt arbetsföra*.

 

Prislista >
Fullständiga villkor >

Ring 08-545 671 30 eller maila executive@sturebadetqualitycare.se för mer information.

 

 

 

* Med fullt arbetsför menas att den anställde kan fullgöra ett vanligt arbete utan inskränkningar, inte uppbär sjuklön från arbetsgivaren, inte uppbär ersättning från försäkringskassan (sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, handikappersättning eller liknande ersättning) och inte har särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning. Vidare gäller att den anställde inte ska ha haft nedsatt arbetsförmåga mer än 14 dagar i följd under de senaste 3 månaderna.